Pomoce dla szkół wyższych

Sensomed jest producentem kompletnego wyposażenia do laboratoriów optoelektronicznych i fotonicznych umożliwiające wykonanie pomiarów parametrów laserów półprzewodnikowych i zapoznanie się z podstawami techniki światłowodowej. Oferowane zestawy pomiarowe zawierają niezbędne wyposażenie, instrukcje do wykonywanych ćwiczeń oraz przykładowe wyniki pomiarów. W instrukcji zawarte są wprowadzenia teoretyczne, w których omówione są zagadnienia przydatne do lepszego zrozumienia wykonywanych ćwiczeń bez potrzeby sięgania do czasami trudno dostępnych specjalistycznych wydawnictw zwłaszcza w języku polskim.

Przykładowe tematy oferowanych ćwiczeń:

  • Pomiary charakterystyk optoelektronicznych diod laserowych i porównanie ich z diodami elektroluminescencyjnymi
  • Badanie właściwości promieniowania diod laserowych
  • Pomiary podstawowych parametrów włókien światłowodowych
  • Charakterystyki optyczne podstawowych elementów torów światłowodowych
  • Pomiary parametrów światłowodów dwójłomnych
  • Optoelektroniczny i światłowodowy czujnik przesunięcia i zbliżenia
  • Optoelektroniczny i światłowodowy czujnik zmiany barwy i temperatury
  • Badanie optoelektronicznych operatorów logicznych
  • Optoelektroniczne modelowanie neuronu

Projektujemy wyposażenie i przygotowujemy ćwiczenia zgodnie z profilem i wymaganiami programowymi.