Spółka cywilna Sensomed założona w 1990 roku specjalizuje się w zastosowaniach optoelektroniki w medycynie, przemyśle, badaniach naukowych i dydaktyce. Głównymi produktami Sensomedu są:

  • Laserowe Systemy Pozycjonujące do zastosowań medycznych i przemysłowych, a w szczególności do pozycjonowania pacjentów w radioterapii i tomografii komputerowej jak również do precyzyjnego określania położenia części maszyn i urządzeń względem siebie np. poziomu szkła w piecu hutniczym
  • Zestawy Fotoniczne i Optoelektroniczne do nauczania optyki, elektryczności i fotoniki w szkołach średnich i wyższych
  • Urządzenia optoelektroniczne do laboratoriów badawczych i przemysłowych
  • Opracowania naukowe i raporty techniczne z zakresu optoelektroniki, optyki i fotoniki

Największymi odbiorcami naszych wyrobów są wszystkie szpitale onkologiczne w Polsce z oddziałami radioterapii, większość uczelni technicznych w kraju, około trzystu szkół średnich głównie w województwie śląskim i mazowieckim oraz kilka hut szkła. Eksportujemy nasze wyroby w małych seriach do Kanady, Niemiec,Włoch i Iranu.

logo projektu W naszej firmie realizowany jest staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W NASZEJ FIRMIE REALIZOWANY JEST STAŻ W RAMACH PROJEKTU „STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA” NR POKL.08.02.01-14-020/12 STANOWISKO PRACY STAŻYSTÓW I OPIEKUNKI STAŻY WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Informujemy, iż w okresie 1.08.2010 - 30.11.2010 firma Sensomed brała udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych "TEKLA PLUS". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.teklaplus.pl

Nasze główne produkty

Laserowe Systemy Pozycjonujące
Nullam ut neque neque

Laserowe Systemy Pozycjonujące (LSP) do pozycjonowania pacjentów podczas planowania leczenia, radioterapii i tomografii.

Więcej
Zestawy Fotoniczne i Optoelektroniczne
Sed aliquam mauris

Zestaw Fotoniczny i Optoelektroniczny ZO5 do badania zjawisk optycznych, elektrycznych i fotonicznych.

Więcej